Lélektér estek - VAN ZSÁKODBAN MINDEN JÓ! HOGYAN NÖVEKEDHETÜNK A KIHÍVÁSOK IDEJÉN? Előadó: dr. Káplár Mátyás

2022. december 12., hétfő 18.0019.30
Lélektér estek - VAN ZSÁKODBAN MINDEN JÓ! HOGYAN NÖVEKEDHETÜNK A KIHÍVÁSOK IDEJÉN? Előadó: dr. Káplár Mátyás
előadás

Napjaink egyik leggyakoribb szavai a válság, a krízis.
Sokan úgy érzik, harcolniuk kell valamiért vagy éppen
valami ellen, védekezniük kell vagy védelmezni.
Változik körülöttünk a világ, változnak a körülményeink,
és változunk mi magunk is. A karácsony, az év vége
közeledtével mégis egyre többekben felmerül a vágy
megállni, megnyugodni. Az előadásban a sorsanalízis és a
pozitív pszichológia megközelítését alkalmazva
áttekintjük, miként lehet a kihívást jelentő körülmények
között megőrizni a számunkra fontos értékeket, és
tovább növekedni, erőforrásokat gyűjteni, fejlődni. A
lélektan pozitív felfogása szerint nem elégedhetünk meg
a problémák kezelésével. A boldog, egészséges élet, a
szabadságban megélt sors feltétele a fejlődés, az
előretekintés, amely épít a meglévő erőforrásokra,
tapasztalatokra. Az ünnepi időszak különösen is
alkalmas arra, hogy ezeket az értékeket leporoljuk és
(újra) beépítsük a mindennapi életünkbe.

ELŐADÓ:
DR. KÁPLÁR MÁTYÁS
A PTE Pszichológia Intézetében az Alkalmazott
Pszichológia Tanszék vezetője, a sorsanalitikus
tanácsadási módszer kidolgozója, 2022-től a
Nemzetközi Szondi Társaság elnöke. A Szondi Lipót
elméletére építő megközelítés szerint minden ember
két különböző sorslehetőség valamelyike szerint éli az
életét. A kényszersors jelenti mindazt,
ami a családi örökségünk, a szociális és mentális
körülményeink révén, automatikusan határozza meg
a viselkedésünket, és sokszor negatív irányba
befolyásolja életünket. A választott sors az egyén
személyes tapasztalatára épít, amely során felismeri
belső szükségleti rendszerét, és képes az életét oly
módon alakítani, amely az igazi boldogsághoz vezet. Ez
az elgondolás összecseng a modern pozitív pszichológiai
megközelítéssel, és sikeresen alkalmazható a
legkülönbözőbb élethelyzetekben. Mátyás munkája
során ebben a szemléletben oktatja a pszichológus és
tanárjelölt hallgatókat, és segíti a praxisában hozzá
forduló embereket.