ALL-LOCAL - Hatékony tudástranszfer és képességfejlesztés a szenior társadalomban (EFOP-5.2.2-17-2017-00071)

ALL-LOCAL - Hatékony tudástranszfer és képességfejlesztés a szenior társadalomban (EFOP-5.2.2-17-2017-00071)
ALL-LOCAL - Hatékony tudástranszfer és képességfejlesztés a szenior társadalomban (EFOP-5.2.2-17-2017-00071)

Támogatás összege: 50 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Kedvezményezett: Nevelők Háza Egyesület

A projekt honlapjának elérhetősége: http://all-local.ckh.hu/ 

1. Pécsett, illetve Baranya megyében az idősödő (50+) és idős korosztály aktív, egészségben eltöltött életkorának növelése az „élethosszig tartó tanulás” helyi gyakorlatának kiszélesítésével annak érdekében, hogy, - egyrészt
- az aktív életkor növekedésével csökkenjenek a feszítő egészségügyi és szociális problémák,
- csökkenjenek a generációk között meglévő oktatás egyenlőtlenségek és erősödjön a társadalmi felzárkózás mértéke.
2. Az „élethosszig tartó tanulás” idősödő és idős korosztályt célzó, Pécsett és Baranya megyében működő szolgáltatási gyakorlatainak bővülése, a működő módszerek fejlődése, új módszertani megoldások, jó gyakorlatok elterjedése
A projekt közvetlen célja, hogy
négy országbeli, négy - az idősödő és az idős korosztályt célzó, az „élethosszig tartó tanulás” szolgáltatási mintáiban jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező szervezettel a szolgáltatás négy részterületén, így
- az egészségtudatos életmód terjesztése;
- a tudástranszfer típusú szolgáltatások;
- az önkéntesség – mint az „egész életen át tartó” tanulási formája, valamint
- az intergenerációs együttműködések és tanulási formák
a szolgáltatási gyakorlattal kapcsolatban gyűjtött (helyzet)elemző tapasztalatok, a szolgáltatási gyakorlatok terjedését gátló vagy egyéb szakmai problémák jobb megértése, új módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, tudásbővítés, hálózatépítés eredőjeként
1. szakmai ajánlások, javaslatok, konkrét módszertani minták kerüljenek megfogalmazásra a szolgáltatások kiterjesztésének lehetőségeire, a szolgáltatási gyakorlatban tapasztalható problémák megoldására vonatkozóan;
2. széles palettát felvonultató, módszertani és gyakorlati szinten kipróbált, s adaptálásuk lehetőségére ajánlásokat megfogalmazó „jó gyakorlat tár” álljon rendelkezésre;
3. az együttműködés-fejlesztés révén létrejövő nemzetközi és hazai szolgáltató szervezeteket tömörítő szakmai hálózat a kölcsönös tanulás és tapasztalatszerzés révén szakmai segítő hálózatként tudjon funkcionálni.

Projektcsoport:
Támogató:
Időtartam:
  • 2018.02.012020.01.31