ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322

ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért - TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322

A projekt általános célja:

A Pécsett élő családok 18 %-ában az egyik szülő egyedül neveli gyermekét. Mind a házaspárok, mind az egyedül élő szülők körében legmagasabb számban az egy gyermeket nevelő család a jellemző. Az összlakosságot tekintve a háztartások 8%-át egyszemélyes háztartások alkotják, a 20-60 év közötti népességen belül a lakosság 28%-a él házasságban, és 28%-a tartós párkapcsolatban. A jelzett korosztály 44%-a egyedül élő.
Az oktatási és a szociális rendszer túlterheltsége miatt a prevenciós munkára a legritkább esetben marad kapacitása a szociális segítőknek. A szociális szférában problémamegoldás folyamatát az egyéni esetkezelés határozza meg. Önsegítő illetve problémamegoldó csoportok egyáltalán nem, vagy kis kapacitással működnek az ellátás keretei között. Az oktatás területén a frontális oktatás dominál, mely nem ösztönzi együttműködésre a diákokat, a jövőről és a felnőtt szerepekről való közös gondolkodás kevéssé van jelen az iskolában.
A városban több helyszínen működnek játszóházak (főként a frekventált belvárosban és bevásárlóközpontokban) és családi napközik (kapacitásuk korlátozott), amelyek a közintézmények mellett kínálnak alternatívát a gyermekfelügyeletre. Az alternatív szolgáltatásokat térítés ellenében vehetők igénybe. Ezek a térítési díjak a hátrányos helyzetű, vagy több gyermeket nevelő családok számára megfizethetetlenek, a meszesi városrészben élők számára elérhetetlenek.
A helyi lakóközösségek tagjai - többek közt a városi miliőnek is köszönhetően - egymástól elszigetelten élik mindennapjaikat, a generációk egyre inkább eltávolodnak egymástól, kiaknázatlanok a szomszédsági kisközösségi és civil önszerveződések erőforrásai, kapacitásai.
A Nevelők Háza Egyesület és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza konzorciumi partnerségben, további partnerekkel vállal szerepet a pécsi párválasztás előtt álló fiatalok felelős párválasztásának elősegítésében, a házasságkötéssel és a gyermekvállalással kapcsolatos, jelenleg kedvezőtlen attitűd megváltozásának elősegítésében; a kisgyermekeket nevelő családok illetve az gyermeküket egyedül nevelő szülők információhoz való hozzájutásának elősegítésében; a munka és a család összeegyeztethetőségét nehezítő problémák kezelésében. A konzorciumi partnerek szolgáltatásaik által segítséget nyújtanak a helyi közösségek kialakulásához, erőforrásainak aktivizálásához, továbbá a közösség kohéziójának erősítéséhez.

A projekt célcsoportja:

Közvetlen célcsoport
• 15 év feletti, párválasztás előtt álló fiatalok
• A gyermeket váró párok
• Kisgyermekes családok
• A munkaerőpiacra a gyermekvállalás után visszatérni kívánó nők
• A helyi kisközösségek
Célcsoportunk körébe tartoznak a Pécsett életvitelszerűen tartózkodó, párválasztás előtt álló fiatalok és kisgyermekes családok, továbbá azok a potenciálisan érintettek is, akik Pécs szuburbanizációs övezetében élnek és életvitelük szorosan kapcsolódik a városhoz. Kiemelt figyelmet fordítunk Pécs keleti szolgáltatáshiányos, szegregálódó városrészén (Meszes, Györgytelep) élő halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokra és kisgyermekes családokra.
A helyi kisközösség aktivizálására irányuló tevékenységeink a város egészét célozzák, a projekt megvalósítása során kerülnek kiválasztásra a mentorálandó szomszédsági, civil szerveződések.

Közvetett célcsoport
• Célcsoportok jólétéért tevékenykedő és együttműködő partnerek
• Helyi munkáltatók
• A helyi társadalom
A közös rendezvények, tapasztalatcserék és műhelyek lehetőséget teremtenek a közös gondolkodása és a jó gyakorlatok adaptálására. Szemléletformáló tevékenységünk kiemelt célcsoportja a helyi munkáltatók, akik humánerőforrás menedzsmentjük és munkahelyi környezetük formálása által nagymértékben segítik a nők munkaerő-piaci foglalkoztatását. Projektünk törekszik a széles nyilvánosság megteremtésére, ezáltal is hozzájárulva a társadalmi szemléletváltás előmozdításához.

A projekt tevékenységeinek megvalósulási helyszínei:

 • egyrészt a főpályázó által működtetett Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17., Belváros)
 • másrészt a konzorciumi partner által működtetett, a györgytelepi szegregátumban található Jelenlét Közösségi Ház (Pécs, Györgytelep 15. Keleti városrész),
 • harmadrészt Az Emberség Erejével Alapítvány által működtetett Menedék (Pécs, Álmos u. 1.).
 • Az „Élet-Tér” Közösségi Önsegítő Hálózat tevékenység programelemeihez kapcsolódó helyszínek a mentorált kisközösségek területén valósulnak meg.


 

Csatolt fájlok:
 • application/pdf ikonLetöltés (2012-01-17-eletternyitokonferenciameghivo25052012.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2012-01-17-elet-terszorolap.pdf)
 • application/vnd.ms-powerpoint ikonLetöltés (2012-01-17-eletterbemutatkozo.ppt)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2012majus.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2012junius.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2012juliusaugusztus.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2012szeptember.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2012okt-nov.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2012dec.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2013jan-febr.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2013marcius.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2013aprilismajus.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2013junius.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2013juliusaugusztus.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2013szeptember.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2013oktober.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2013november.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2013december.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2014januarfebruar.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2014marcius.doc)
 • application/msword ikonLetöltés (2012-01-17-osszefoglalo2014aprilis.doc)
Linkek:
Projektcsoport:
Időtartam:
 • 2012.04.012014.04.30