NEA pályázat

2014. június 6., péntek
NEA pályázat

Pályázat adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezeteknek

A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának döntése alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot írt ki adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló működési támogatás nyújtására civil szervezetek részére.

A támogatás célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.

A civil szervezetek által gyűjtött, és számviteli beszámolóban feltüntetett (számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.

A pályázók köre:
•Szövetségek
•Alapítványok, illetve egyesületek

Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása

•Közösségi környezet kollégium: A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek.
•Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.
•Nemzeti összetartozás kollégium: A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése és az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek.
•Társadalmi felelősségvállalás kollégium: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek.
•Új nemzedékek jövőjéért kollégium: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek.
A rendelkezésre álló forrás: 317 720 000 Ft

•Közösségi környezet kollégium: 63 544 000 Ft
•Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: 63 544 000 Ft
•Nemzeti összetartozás kollégium: 63 544 000 Ft
•Társadalmi felelősségvállalás kollégium: 63 544 000 Ft
•Új nemzedékek jövőjéért kollégium: 63 544 000 Ft
Pályázaton elnyerhető összeg: 500 000 Ft

A támogatható tevékenységek:
A támogatás a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.

A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu

Beadási határidő: 2014. július 2.

Bővebb információ: http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok