A Nevelők Háza Egyesület Közgyűlése

2011. december 1., csütörtök 17.0019.00
A Nevelők Háza Egyesület Közgyűlése
egyéb

Ezúton tisztelettel meghívjuk

2011. december 1-jén, csütörtökön 17 órától
a Civil Közösségek Házába
(Pécs, Szent István tér 17.),

a Nevelők Háza Egyesület Közgyűlésére.


A közgyűlés programja:
1. A Nevelők Háza Egyesület Alapszabályának módosítása
Vincze Csilla, a Nevelők Háza Egyesület ügyvezető igazgatója

Az egyesület tevékenységének bővülése miatt az Alapszabályt módosítani kívánjuk, melyhez a Közgyűlés határozata szükséges.

2. Egyéb, a szervezet életét érintő kérdések

A Nevelők Háza Egyesület Alapszabály értelmében:

„Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan bel- vagy külföldi természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező csoport, klub, aki az egyesület célkitűzéseit elfogadja, az egyesület munkájában részt vesz elfogadva az egyesület alapszabályát és tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz.”

 


Megjelenésére feltétlenül számítunk!
 

Helyszín: