Gebauer Galéria - "Szövettan és vizuális ábrázolás" címmel a PTE- ÁOK és MK közös kiálllítása

2022. szeptember 20., kedd 17.002022. október 17., hétfő 19.00
Gebauer Galéria - "Szövettan és vizuális ábrázolás" címmel a PTE- ÁOK és MK közös kiálllítása
kiállítás

A Szövettan és vizuális ábrázolás c. kurzus Prof. Dr. Reglődi Dóra, a PTE Általános Orvostudományi kar Anatómiai intézet igazgatójának ötlete alapján lett kiírva először a 2019-2020 tanév első szemeszterében orvos és vizuális területen tanuló hallgatók számára. A PTE Művészeti kar részéről Prof. Nyilas Márta vezetésével valósult meg azóta a kurzus folyamatosan, minden tanévben, csupán egy félév kihagyással. A kurzus sikeresége az Orvostudományi kar részéről Vicéna Viktória oktató és a PTE MK részéről (egyes félévekben) Tóth Zsuzsa egyetemi tanársegéd együttműködésének is köszönhető.
A szóban forgó két egyetemi kar hallgatói egy szoros együttműködés keretén belül fejleszthették tudásukat, gyarapíthatták ismereteiket. A kurzus tartalma arra vonatkozott, hogy az emberi testszövetekről, mikroszkópos felnagyítás alapján készült fotókat az orvostanhallgatók leírták “elmesélték”, "tollba mondták” a művészeti karos hallgatóknak, akik nem ismerve a képeket megpróbálták ezeket leképezni. Az ily módon elkészült munkák egyrészt tanúskodtak arról, hogy egy orvostanhallgató milyen részletességgel, de mégis szintetikus látásmódot alkalmazva képes leírni az emberi test egy mikroszkopikus méretű szegmensét. Másodsorban pedig az alkotások a képzőművész hallgatók vizuális képzelőerőjéről, illetve egy kép szerkesztésére, építésére vonatkozó ismereteiről, képességeiről árulkodtak.
A Szövettan és vizuális ábrázolás c. kurzus vezető oktatói egy olyan kiállítást szerveznek, ahol a szövetmintákról készült fotók párban vannak kiállítva az ezekről készült elbeszélés vagy szöveges leírás alapján eredményezett munkákkal. A tárlat gazdagságát biztosítja még a képzőművész hallgatók a szövettani képek tovább gondolásának eredményeként születtek önálló alkotásai is; továbbá a kiállítási anyag színessebbé válik néhány video munka bemutatásával, amelyeket a tavaszi karantén idején egy festő hallgató készített. Ugyanakkor számos életkép és néhány telefonnál készített rövid videofelvétel is rögzíti a két kar hallgatóinak játékos, de elszánt munkáját.
A Szövettan és vizuális ábrázolás c. kiállítás olyan eredményeknek a bemutatása, amelyeket két kar hallgatóinak közös munkája nyomán születtek. Mind emellett a tárlat mellesleg rá kíván világítani a tudomány és a művészet kutatásainak és eredményeinek metszéspontjára, ez esetben az orvostan és a képzőművészet találkozási felületének egyik aspektusára.

Megnyitó: 2022. szeptember 20-án, 17 órakor.