Pécsi Törvényszék - Nyílt Nap

2015. november 27., péntek 10.0012.00
Pécsi Törvényszék - Nyílt Nap
egyéb

M E G H Í V Ó
A civil szervezetek 2016. évi kötelezettségeivel kapcsolatos nyílt napra


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2014. március
15-ei hatálybalépése után az egyesületek és alapítványok létesítő okiratát (alapszabályát
illetve alapító okiratát) a hatályos törvényi rendelkezésekkel összhangba kell hozni.
A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a
továbbiakban: Ptké.) 11. § (3) bekezdése alapján, a civil szervezetek 2016. március 15-ét
követően már csak az Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk.
rendelkezéseinek megfelelően működhetnek.
A fenti kötelezettségekkel kapcsolatban a Pécsi Törvényszék
2015. november 27. napján 10.00 órától,
a Törvényszék Pécs, 7623 Pécs, Rákóczi út 34. ,
fsz. II. tárgyalótermében nyílt napot tart,

amelyre minden érdeklődőt ez úton hívunk meg.


Pécs, 2015. november 18.
                                                                             A Pécsi Törvényszék

Csatolt fájl: