CSOMÓPONT - Önkéntesség fejlesztése Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül - TÁMOP-5.5.2-10/4-2010-0010

CSOMÓPONT - Önkéntesség fejlesztése Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül - TÁMOP-5.5.2-10/4-2010-0010
CSOMÓPONT - Önkéntesség fejlesztése Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül - TÁMOP-5.5.2-10/4-2010-0010

CSOMÓPONT

Önkéntesség fejlesztése Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül

Baranya:

A 90-es évek elején végbement gazdasági átalakulás végett a megye kistérségei erőteljesen polarizálódtak, és nőttek a területi egyenlőtlenségek. Ebben szerepet játszott a közlekedési hálózat fejletlensége, a kedvezőtlen összetételű gazdaságstruktúra, a szétdarabolt, aprófalvas településszerkezet. A hátrányokat súlyosbítja a helyben elérhető intézmények, szolgáltatások hiánya, melyet a többségében funkcionálisan gyenge kisváros-hálózat sem képes kompenzálni.

A munkahelyek száma településenként eltérő, számos faluban helyi munkalehetőség nincs, sok településen az infrastruktúra nem fejlődik. Egyes településeken jelentős, illetve meghatározó a roma lakosság részaránya, itt a hátrányok halmozódása is utolérhető.

Nonprofit szektor:

Baranyában 852 alapítvány és 1352 egyesület tevékenykedik, mely szervezetek az állandó feladataik elvégzése kapcsán több eszközt/erőforrást használnak fel. Az adatok szerint az önkéntes munka, mint erőforrás a régió szervezeteinek héttizedének tevékenységében jelenik meg, és magas a saját önkéntes segítők szolgálata a szervezetek állandó munkavégzésében. A szervezetek szűkös forrásai és tevékenységük végzése érdekében rendkívül meghatározó lehet, hogy egy szervezet mennyi önkéntest tud munkájához mozgósítani. Egy 2004-ben készült országos felmérés szerint a Dél-dunántúli régióban a baranyai civil szervezetek használják a legkevésbé az önkéntes munkát, mint erőforrást. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nem feltétlenül igaz, valószínűbb, hogy kevéssé vannak tisztában az önkéntesség fogalmával, nem tartják nyilván az önkéntes munkát.

Indokoltság:

Mint látjuk, sok civil szervezet küzd humán-erőforrásproblémákkal, és bár a szervezetek nagy számban foglalkoztatnak önkénteseket, azok megtartása, szervezése hosszú távon gyakran gondot okoz. A közösségek és civil szervezetek valódi szükségletekre épülő szolgáltatásai kiemelt területet jelentenek az önkéntesség/önkéntesek számára.

Az önkéntesség olyan szektorokon átnyúló ágazati specifikum, mely a mai civil társadalom legapróbb szegmenseiben épp úgy megjelenik, mint a nagyobbakban. Az önkéntes menedzsment mindennapi alkalmazása a szervezetek életének olyan változását idézi elő, amely kifejezetten azok fejlődését és ezen belül is a szolgáltatások fejlesztését segíti elő.

Miközben a jelenlegi támogatási környezetben a szervezetek pénzügyi fenntarthatósága rendkívül problematikus, kiemelten fontos a szervezetek tevékenységének folytonossága szempontjából a jól szervezett, tudatosan épített önkéntesség.

A folytonos finanszírozási nehézségekkel küzdő önkormányzati intézmények szolgáltatásaiban a minőségi megújulás lehetőségeit hordozhatná az önkéntesség. Ezen intézmények szervezeti kultúrájába magától nem fog beépülni az önkéntes menedzsment szemlélete, ehhez fejlesztő beavatkozás szükséges.

Az önkéntesség a társadalmi tőke legfontosabb építő ereje, mely épülésével a társadalmi lét sokféle területe épül: fejlődik az egyének közötti együttműködés, működik a közösségek hálózata, javulnak a gazdasági mutatók, a foglalkoztatás számai, csökken a kiilleszkedés veszélye. Ha lehetővé tesszük a szervezetek, egyének, közösségek közös önkéntes tevékenységét, akkor küzdünk a negatív társadalmi folyamatok, főleg a kirekesztés ellen.

„CsomóPont”

című programunk, a Pécsi Önkéntes Központ eddigi működésére és annak tapasztalataira, javaslataira épül, mely központ az Önkéntes Központ Hálózat tagjaként és sztenderdjei alapján működik 2004 óta. A program szempontjából meghatározó jelentőségű - Baranya megyére jellemző sajátosság -, hogy olyan már meglévő formális vagy informális hálózatokra tudjuk építeni Önkéntes Centrumunk hatókörének megyei kiterjesztését és szolgáltatásainak minőségi fejlesztését, amelyek különböző ágazatokban széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkeznek megyeszerte.

Egyesületünknek és a Pécsi Önkéntes Központnak a korábbi kapcsolatépítő tevékenysége és együttműködési programjai eredményeként ezekkel a megyei hálózatokat működtető szervezetekkel megalapozott és reményteli partnerkapcsolata van, amelyet csak elmélyíthet az önkéntesség elterjesztésében végzett közös munka.

Projektünk kapcsán a már eddig is alaptevékenységként, minimumszolgáltatásként és – elsősorban – Pécs városi hatókörrel végzett

 • népszerűsítést,
 • információszolgáltatást,
 • tájékoztatást,
 • közvetítést,
 • képzési és érdekérvényesítési tevékenységet

a megyei hálózatokat működtető partnereink aktív hozzájárulásával tudjuk továbbfejleszteni:

 • projekt-honlappal,
 • kulcsszakértők bevonásával és kiképzésével,
 • önkénteseknek és fogadószervezeteknek széleskörű információszolgáltatással, online tanácsadással
 • az ügy médiákon keresztüli bemutatásával és népszerűsítésével
 • az intézményi szféra bevonásával,
 • kampányszerű toborzási akciókkal, fórumokkal
 • személyre szabott tanácsadó, orientáló és motiváló szolgáltatással,
 • önkéntesek és fogadószervezetek felkészítésével, tapasztalatcseréjével
 • vállalati önkéntességgel és innovatív önkéntes programokkal,
 • országosan kompatibilis adatbázissal
 • helyzetelemzéssel, igényfelméréssel,
 • információs kiadványokkal
 • a partnerekkel közösen készített megyei önkéntes stratégiával.

Megyei formális vagy informális hálózatok támogatásával lebonyolított önkéntes programok a következők:

 • Tetthely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat: városi és megyei Ifjúsági Önkéntes Program
 • Esély Pont Hálózat: „Lépj át az előítéleteiden!” kistérségi program
 • Szakápolói, Hospice és Házi gondozói Szolgálat: „Egy csepp fenntarthatóság” kistérségi program
 • Otthon Segítünk Alapítvány pécsi csoportja : Otthon segítünk program
 • Vöröskereszt Baranya Megye: egészségfejlesztői program

Egyéb szakmai partnereink az alábbi tevékenységekben vesznek részt:

 • Pécsi Önkéntes Központ: a szakmai vezető delegálása
 • Közösségi Kezdeményezések Támogató Hálózata (KÖZTÁM HÁLÓ): fogadó szervezetek toborzása
 • 3. szektor Alapítvány: felkészítő és értékelő találkozások megszervezése és lebonyolítása, szakmai tanulmányok/kiadványok összeállítása, szerkesztése

Programunk módszertani alapelve, hogy a speciális célcsoportokkal azok a szakmai/ágazati hálózatok lépnek kapcsolatba sikerének, akik kifejezetten ezekre a célcsoportokra szakosodtak. Programunk a hálózatokat működtető szervezetek számára szakmai ismeretet, továbbképzési lehetőséget, tapasztalatokat, szakmai vezetést nyújt, amely megalapozza azt, hogy hálózati tevékenységükbe az önkéntesség tudatosan épül be és így válik fenntarthatóvá. Később pedig partnereink saját tapasztalatokkal felvértezve válnak képessé arra, hogy megyei önkéntességfejlesztési stratégiát alkothassunk egy közös tervezési folyamatban.

Programunk egy távlati cél reményében kapta CsomóPont nevet, az pedig az, hogy a programidőszak alatt megtaláljunk olyan szervezeteket a fenti hálózatok „csomópontjaiban” amelyek – egy későbbi fejlesztés eredményeképpen – minimumszolgáltatásokat nyújtó Önkéntes Pontokká válhatnak.

Csatolt fájl:
Projektcsoport:
Időtartam:
 • 2011.01.012012.09.30