PANNONIART - kreatív nevelés a hagyományok tükrében - TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0091

PANNONIART - kreatív nevelés a hagyományok tükrében - TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0091

A projekt a PTE 1.sz. Gyakorló Általános Iskolájával együttműködésben valósul meg.

Azon 10-14 éves gyerekek, akik – bár a közoktatásban szokásos jogi értelmezés szerint nem tartoznak a halmozottan hátrányos vagy hátrányos gyermekek csoportjába – családjaikban azonban az átlagosnál nagyobb munkateher jut a felnőttekre (több munkahely, túlórázás), ezért kevesebb időt töltenek gyermekeikkel. Mivel az iskola sem tud már hosszú ideje tanórán kívüli programokat finanszírozni, a szülők nagy része pedig nem tud különórákat vagy magántanodákat megfizetni, a gyerekek délután többnyire vagy egyedül vannak otthon és kontroll nélküli televíziónézés és számítógép-használat jellemzi ezt az időszakot, vagy a másik rossz lehetőséget választják: a bevásárlóközpontok szintén kontrollálatlan közösségi terein töltik szabadidejüket.
A célcsoport szempontjából a legfontosabbnak azoknak a kompetenciáknak a megalapozását és fejlesztését tartjuk (hozzáértésként és képesség-együttesként is értelmezve a kifejezést), amelyek a személyiségbe épülve hosszú távon képessé teszik a résztvevőket a helyi értékek iránti pozitív beállítódás folyamatos fenntartására, s amelyek aktivitásra serkentik őket úgy, hogy mások számára is vonzó legyen ez az attitűd. El szeretnénk érni, hogy a „pécsiség” mint identitás és ennek kulturális és kreatív összetevői már fiatalkorban beépüljenek a diákok megnyilvánulásaiba.

A kulcskompetenciák közül az anyanyelvi kompetencia, a digitális kompetencia, a vállalkozói kompetencia a legfontosabbak. Néhány lényeges fejlesztendő képességet kiemeltünk:
• A tervezés, szervezés, elemzés, kommunikáció, cselekvés, eredményekről való beszámolás, értékelés és dokumentálás készségei.
• Projektek kidolgozásához és végrehajtásához szükséges készségek.
• Az együttműködésre épülő, rugalmas csapatmunka.
• A személyes erősségek és gyengeségek felismerése.
• A különböző kifejezésmódokon keresztül történő művészi önkifejezés az egyéni tehetségnek megfelelően.
• A kultúra tág értelmezésén alapuló műalkotások és előadások értékelése és élvezete.
• Az egyéni kreatív önkifejezés és megnyilatkozás összhasonlító elemzésének készsége.
• A kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása.

A speciális kompetenciák gazdagodását a kiállítások, bemutatók, létrehozott termékek színvonala jelzi majd.
A tervezett foglalkozássorozatok – a speciális kreatív művészi készség- és képességfejlesztésen túl – az alábbi kompetenciaterületek fejlesztésében érhetnek el eredményeket:

Személyes kompetenciák közül:
• motiválhatóság – a kitűzött célok elérése érdekében
• teljesítménynövelés – a képességeik magasabb szintre emelésének érdekében
• elköteleződés – a résztvevők alkotta csoport céljai mellett
• kezdeményezőkészség – a felmerülő lehetőségek megragadása érdekében
• optimizmus – a (valószínűsíthető) akadályok és kudarcok ellenére is célorientált viselkedés fenntartásához

A szociális kompetenciák közül:
• empátia – mások érzelmeinek, nézőpontjainak megértése annak érdekében, hogy érdeklődést tudjanak tanúsítani irántuk
• kapcsolatépítés – hasznos ismeretségek kötése és ápolása
• együttműködés – közös célok megvalósítása érdekében
• csapatszellem – a csoport összhangjának megteremtése érdekében

Attitűdmérést tervezünk a program elején és zárásakor, hogy be tudjuk mutatni a személyes és szociális kompetenciákban bekövetkezett változásokat.
A felsorolt kompetenciák sora soknak tűnhet, azonban egy ilyen összetett program során ennél sokkal több képesség és készség felszínre kerül a célcsoportnál. Mindegyik mérésére azonban nincs is lehetőségünk.

A projekt együttműködő partnerei:
Pécsi Nemzeti Színház, Janus Egyetemi Színház, PTE Művészeti Kar, PTE Építészeti Kar, Pécsi Galéria és Vizuális Műhely, Mecseki Fotóklub, Baranya Megyei Levéltár, Zsolnay Kulturális Negyed, Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., 3. Szektor Közhasznú

Link:
Projektcsoport:
Időtartam:
  • 2012.09.012013.12.31