SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti Program Baranya megyében - TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0011

SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti Program Baranya megyében - TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0011
SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti Program Baranya megyében - TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0011
SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti Program Baranya megyében - TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0011
SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti Program Baranya megyében - TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0011
SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti Program Baranya megyében - TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0011
SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti Program Baranya megyében - TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0011
SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti Program Baranya megyében - TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0011
SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti Program Baranya megyében - TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0011
SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti Program Baranya megyében - TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0011
SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti Program Baranya megyében - TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0011
SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti Program Baranya megyében - TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0011

„Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása”

A Nevelők Háza Egyesület és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010 márciusában közös pályázatot nyújtott be „SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében„ címmel a TÁMOP – 5.5.1A-10/ számú pályázati konstrukció keretében. A beadott pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeképpen 2010. július elsejétől a projekt megvalósítása megkezdődött.

Projektünk célja a helyi érdekek és szükségletek felmérésén, tervezésen alapuló program megvalósítása Baranya megyében, amely széleskörű helyi partneri együttműködéssel, s a helyi társadalom tájékoztatásán és bevonásán alapuló szemléletformálással hozzájárul az előítéletek és diszkrimináció csökkentéséhez, a szociokulturális, és - az ezzel szorosan összefüggő- munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok (re)integrációjának elősegítéséhez, életminőségének javításához.

A projekt elsődleges célcsoportja a fogyatékossággal élők, a romák és a nők, ezen belül kiemelt célcsoportok a szociokulturális, s ebből fakadóan munkaerő-piaci hátrányokkal is rendelkező alacsony iskolai végzettségű álláskeresők, vagy munkanélküliséggel veszélyeztettek: 1. 45 év felettiek; 2. pszichiátriai betegek; 3. iskolarendszerből lemorzsolódott, vagy legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő fiatalok; 4. börtönből szabadulók/szabadult és pártfogolt fiatalok.

Másodlagos célcsoportunk a civil szervezetek és az önkormányzati humán intézmények,akik maguk is a hátrányos helyzetű célcsoporttal foglalkoznak. Min. 12 szervezet számára biztosítunk képzést. Továbbá közvetett célcsoport a munkáltatói szféra.

Összesen 5 kistérségben (Pécsi, Sellyei, Siklósi, Mohácsi, Sásdi), kiemelten 5 településen (Pécs, Sellye, Kémes, Mohács, Alsómocsolád) valósulnak meg programjaink az elkövetkező 20 hónapban.

A projekt összesen 4 főbb tevékenységet tartalmaz, melyek különböző a helyi igényekre reagáló specifikus programokat tartalmaznak:

1. Módszertani fejlesztés és adaptáció

Modellprogramok megismerése, adaptációja, kipróbálása, értékelése 5 témakörben:

 1. pszichoszociális tanácsadás (német modell);
 2. akadálymentes turizmus (német modell);
 3. környezettudatos, intelligens erőforrások (spanyol modell);
 4. börtönből szabadulók reintegrációja (litván modell);
 5. a „flexicurity” (EU modellek)

2. Képzés és Tanácsadás

A Célcsoport részére szervezett képzések és tanácsadás:

„Kézenfogott családok” akkreditált képzési program, életminőséget javító komplex képzés a hátrányos helyzetű családoknak

Fiataloknak 3 napos bentlakásos aktivizáló tréning, bűnmegelőzéstartalommal

A célcsoporttal foglalkozó humán szolgáltatók (civil, állalmi és önk.-i) számára érzékenyítő, ismeretátadó, képessé tevő tréningek szervezése (pl. antidiszkriminációs tréning)

Álláskeresők teaháza önsegítő klub működtetése havonta a „végpontokon” is, a célcsoport igényeire épülve

Számítástechnikai alapismeretek (60 órás) képzés a célcsoportnak, a digitális írástudás fejlesztéséért (lsd. Tematika)

Célcsoport-specifikus szolgáltatások:

egyéni tanácsadás álláskeresőknek; pszichoszociális tanácsadás kiemelten pszichiátriai betegek számára; társadalmi reintegrációs modell program kipóbálása pártfogolt és börtönből szabadult fiatalokkal; egyéni tanácsadás munkáltatóknak

3. Kapacitásbővítés és Hálózatosodás

Esélyegyenlőségi végpontok kialakítása és működtetése a megyében. A projekt 5 baranyai helyszínre szervez szolgáltatásokat az egyenlő hozzáférés elősegítése, a hátrányok csökkentése érdekében: Pécs, Mohács, Sellye, Alsómocsolád és Kémes. A programok szervezését, megvalósítását helyi önkéntesek (4-4 fő) segítik.

A végpontok kialakításában együttműködő partnereink: Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány (Kémes), Szociális Háló Egyesület (Sellye), Mohácsi Városvédő Egyesület (Mohács), Mocsolád Civilház Nonprofit Kft. (Alsómocsolád)

Önkéntesek felkészítése, képzése (20 fő) antidiszkriminációs képzés, facilitált csoportmunka a megvalósítókkal közösen

Helyi szakemberek bevonásával tapasztalatcsere, jó gyakorlatok átadása, terjesztése (tematikus szakmai napok, civil fórumok).

4. Helyi akciók

A helyi akciók a társadalmi befogadás elősegítését, a diszkrimináció csökkentését, az esélyegyenlőség megvalósítását célozzák

Esélyegyenlőségi napok a projekt 5 helyszínén, (környezettudatos játszóház, bűnmegelőzés)

Pécs: akadálymentes turizmus (német modell alapján), ezenkívül „Mural painting”

Kémes: munkaerő-piaci hátrányok, romák esélyegyenlősége, gyermekkori prevenció

Alsómocsolád: intergenerációs szolidaritás, fókuszban az idősekkel

Mohács: környezettudatosság, környezeti fenntarthatóság

Sellye: ifjúsági programok

„Projektmodellező klub”: Önkéntesekkel a végpontokon helyi igényeken alapuló projektgenerálás

A projekt kezdetén 2010. július hónapban megtörtént a támogatási szerződés aláírása, a projektindító találkozó megszervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerekkel, s előkészítésre került a tervezett szakmai programokat megalapozó szükségletfelmérés.

Minden hónapban megjelenő Civil Korzóban adunk hírt a projekt eseményeiről, történéseiről. A folyóirat elérhető a Nevelők Háza Egyesület irodájában (Pécs, Szent István tér 17.)

A pályázat előkészítésében, és a projekt megvalósításában részt vevő együttműködő partnereink:

PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék; Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza; Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet; Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal; FACT Gazdaság- és Társadalomtudományi Alkalmazások Alapítvány; Ifjúságért Egyesület; Zöld-Híd Regionális Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Alapítványt; Szociális Szolgáltatásokért Egyesület; Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.

Külföldi partnereink:

TIBP GmbH Erfurt, QP Quality Projects S.L. Madrid, Socializacijos ir darbinio mokymo centas Vilnius

A projekttel kapcsolatban bővebb információ kapható az alábbi elérhetőségeken:

Nevelők Háza Egyesület (gesztor szervezet) 7624 Pécs, Szent István tér 17. Tel.: 0672/511-815 tamop551atcivilhaz-pecs [dot] hu

Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. (konzorciumi partner) 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 0672/514-100

Elérhetőségek, információkérés:

Kiss Zsuzsanna, közösségszervező koordinátor
Tel: 72/511-815
E-mail: tamop551atckh [dot] hu

Krsjákné Bodrog Csilla, projektvezető
Tel: 30/8466-840
E-mail: tamop551atckh [dot] hu

Boros Julianna, szakmai vezető (2011.augustus 31-ig)
Tel: 70/601-5329
E-mail: boros [dot] juliannaatgmail [dot] com, boros [dot] juliannaatcivilhaz-pecs [dot] hu

Fűri Ildikó, szakmai vezető (2011. szeptember 1-től)
Tel.: 20/377-2313
E-mail: furi [dot] ildikoatckh [dot] hu

 

Csatolt fájlok:
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-sansz_pej_i..pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-sansz_pej_ii.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-sanszpejiiipdf.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2012-05-22-palyumftzpejpdf.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-program_-_szakmai_nap_sansz_flexicurity.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-szakmai_nap_program_sansz_akadalymentes_turizmus-1.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-szakmai_nap_program_sansz_pszichoszocialis_tanacsadas.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-szakmai_nap_program_sansz_kornyezettudatos_intelligens_eroforrasok.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-szakmai_nap_program_sansz_borton.pdf)
 • application/zip ikonLetöltés (2011-08-30-flexicurity_eloadasok.zip)
 • application/zip ikonLetöltés (2011-08-30-akadalymentes_turizmus_eloadasok1.zip)
 • application/zip ikonLetöltés (2011-08-30-akadalymentes_turizmus_eloadasok2.zip)
 • application/zip ikonLetöltés (2011-08-30-pszichoszocialis_eloadasok1.zip)
 • application/zip ikonLetöltés (2011-08-30-pszichoszocialis_eloadasok2.zip)
 • application/zip ikonLetöltés (2011-08-30-kornyezet_eloadasok1.zip)
 • application/zip ikonLetöltés (2011-08-30-kornyezet_eloadasok2.zip)
 • application/zip ikonLetöltés (2011-08-30-bortonbol_szabadultak_eloadasok.zip)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-alsomocsolad_eselyegyenlosegi_nap_plakat.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-sellye_eselyegyenlosegi_nap_plakat.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-pecs_eselyegyenlosegi_nap_plakat.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-mohacs_eselyegyenlosegi_nap_plakat.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-kemes_eselyegyenlosegi_nap_plakat.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-baranyamegyeibuntetes-vegrehajtasiintezet.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-egyuttkemeskorzetgyermekeiertalapitvany.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-baranyamegyeieselyegyenlosegiiroda-eselyekhaza.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-ifjusagertegyesulet.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-mocsolad-civilhaznonprofitkft.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-mohacsivarosszepitoesvarosvedoegyesulet.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-baranyamegyeikormanyhivataligazsagugyiszolgalata.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-szocialishaloegyesulet.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-szocialisszolgaltatasokertegyesulet.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-baranyaifjusagaertnonprofitkft.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-factintezet.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-zold-hidalapitvany.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-modszertanifejleszteskonczkatalinbortonprogramok.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-flexicurityvojtekeva.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2011-08-30-pszichoszoctanacsadasmodszertanitanulmanyszosze.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2012-05-22-jflexicurityszollosigabor1.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2012-05-22-okonomiaiimpulzusokegyakadalymentesturizmusertm.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2012-05-22-bv-iintszabadultakmunkaeropiacireintegracioja.pdf)
 • application/pdf ikonLetöltés (2012-05-22-meghivo-programzarokonferencia.pdf)
 • application/zip ikonLetöltés (2012-05-22-zkonfeloadasok.zip)
Linkek:
Projektcsoport:
Időtartam:
 • 2010.07.012012.02.28