Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése - TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0026

Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése - TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0026
Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése - TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0026
Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése - TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0026
Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése - TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0026
Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése - TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0026
Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése - TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0026
Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése - TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0026

Megyei civil szervezetfejlesztési program

A Nevelők Háza Egyesület - partnerségben a Dél – Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel és a Maholnap Magyar Jóléti Alapítvánnyal - 2009. március 1-jén indította el „Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése” c. programját. A program Uniós forrásból, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT) keretében valósul meg, 18 hónap futamidőben. A megvalósító szervezetek a megyében működő több mint 2000 un. klasszikus szervezetből (alapítvány, egyesület) 32 szervezet komplett szervezeti fejlesztését vállalta fel. A csaknem 50 milliós támogatási keretből gazdálkodó program civil szakemberek mellett számos, az üzleti vagy a tudományos életben kimagasló, többségében megyei szakember bevonásával valósul meg.

A fejlesztés az UMFT Társadalmi Megújulás Operatív Program „Társadalmi befogadás, részvétel erősítése”. c. 5. prioritás része, mely alapvető irányként  jelöli meg  „a helyi közösségek, a civil társadalom erősítését”. Jelen konstrukció közvetlen célként határozza meg a civil szervezetek komplex szervezeti fejlesztését, elsősorban azon hosszú távú célt elérendő, hogy a fejlesztett szervezetek megerősödésük, működésük stabilizálása által képesek legyenek hazai és nemzetközi programokban való aktív részvételre. Az országos szinten összességében 1.000 millió forint kerettámogatásból megyénként 1-1 fejlesztési program került támogatásra. A Nevelők Háza Egyesület által benyújtott, a „Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése” c. program 49.996.376 Ft – a megyék közötti rangsorban országosan a legmagasabb - támogatásban részesült.

Fejlesztési előkészületek

A Nevelők Háza Egyesület 2009 áprilisában pályázati felhívást tett közzé a programban való részvételre. A számos kommunikációs csatornán - információs napok keretében, újságokban, interneten is – propagált lehetőség szép számú megyei szervezetet mozgatott meg. A jelentkezők által benyújtott pályázatok alapján a tervezett 32 szervezet helyett összességében 35 szervezek került be a programban.  A beválogatott szervezetek (lsd. alábbi táblázat) rendkívül gazdag képet festve hűen tükrözik a megyei civil élet sokszínűségét.

 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoport- Csillaház
 • Dr. Horváth Béla Környezetvédő és Értékvédő Egyesület
 • Vasasi Szent Borbála Egyesület
 • Vasasért Egyesület
 • Nyolc Boldogság Alapítvány
 • Tehetség- vár Egyesület
 • Támasz Alapítvány
 • Magyarországi Németek Pécs- Baranyai Nemzetiségi Köre
 • Nevelők Háza Kórusalapítvány
 • Hindu- magyar Kulturális Alapítvány
 • Pécsi Egyetemisták Egyesülete
 • Dunaszekcsői Nagycsaládosok Egyesülete
 • Szemem Fénye Alapítvány
 • Noé Bárkája Egyesület
 • Alsómocsoládiak Baráti Köre
 • Istenkúti Közösségért Egyesület
 • Együtt Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány
 • Tett-Hely Ifjúsági Egyesület
 • Mérföldkő Egyesület
 • Szociális Háló Egyesület
 • Falusi Turizmus Szövetség
 • Inter- Magyar Kulturális Egyesület
 • Szociális Szolgáltatásokért Egyesület
 • Zöld Híd Alapítvány
 • Somogyi Betyárok
 • Tegyünk Egymásért Egyesület
 • Arany Híd Alapítvány
 • Devi Art Alapítvány
 • Opus Alapítvány
 • Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete
 • Kerekesszék Klub Alapítvány
 • Fogd a Kezem Alapítvány
 • Derűs Öregkor Alapítvány
 • Ormánság Szíve Alapítvány- Ormánsági Orchideák Egyesület
 • Déli Szél Alapítvány

A nyár folyamán minden programba beválogatott szervezet szervezeti átvilágításon esett át. Ezzel párhuzamosan két csoportban, csoportonként 5 napban un. alapozó workshopok zajlottak. A workshopok tapasztalatai és a helyzetelemző átvilágítások alapján a fejlesztésben résztvevő szakemberek szervezetenként olyan un. szervezeti fejlesztési terveket állítottak össze, melyek szervezetenként 2-3 fejlesztési irány meghatározása mellett aktív módon reagálnak a résztvevők szervezet-specifikus helyzeteire, problémáira. 


A fejlesztési szakasz nyitányaként 2009. július 31-én - a fejlesztésben résztvevő valamennyi szervezet jelenlétével - un. programindító workshop zajlott. A workshop keretében az Open Space módszert használva kreatív, közös gondolkodás segítette a fejlesztési szakaszra való ráhangolódást.

A fejlesztés szakasza

A konkrét fejlesztési beavatkozások 2009 szeptemberében indulnak. A beavatkozások három fő gyűjtőkategóriába sorolva (szervezeti fejlesztési beavatkozások, szolgáltatásfejlesztési beavatkozások és projektfejlesztési beavatkozások), öt fejlesztési módszer használatával valósulnak meg.  Az un. szervezeti fejlesztéseket a Nevelők Háza Egyesület, a szolgáltatásfejlesztési vonalat a DDRFK, a projektfejlesztési beavatkozásokat pedig a Maholnap Alapítvány  fejlesztő teamjei végzik. 

A beavatkozások egy része csoportos, egy része pedig szervezetspecifikus tanácsadás lesz. A csoportos beavatkozások részben oklevelet is adó, a felnőttképzési törvény előírásai szerint szervezett képzések, de a fejlesztés sajátosságait figyelembe véve túlsúlyban vannak a workshop jellegű, visszacsatolási lehetőségeket is biztosító csoportmunkák. 

A csoportos beavatkozások részben a Nevelők Háza Egyesület székhelyén, részben pedig A DDRFK akkreditált képzőhelyein kerülnek megszervezésre.

Csatolt fájlok:
Projektcsoport:
Időtartam:
 • 2009.03.012010.08.31